Balmer Portalı - Hizmet Sipariş Sepeti

Sepetinizdeki Hizmetler

Üyelik Paketi Hizmetin Kapsamı Fiyat
Paket 1

Hizmet Protokolu üyelik kapsamı ve şartları:

İşletme PAKET 1 kapsamında aşağıdaki hizmetlerden yararlanabilir:

 • Telefon ile bilgi edinme
 • Sektör haberleri ve Sektör Raporlarına ulaşım
 • BALMER tarafından sunulan iş geliştirme (Danışmanlık ve Eğitim) Hizmetlerinini alan üyelere Hizmet bedeli üzerinden %20 indirim
 • Paketleme yaptıran müşteriler için yılda 1 defaya mahsus ücretsiz Türk Gıda Kodeksi Bal tebliği Analizleri
 • Talebe göre yapılan Bal Analizleri (Analiz paketleri ve tekil analizlerde) fiyatlarında indirim
 • Ürün üzerinde Özel BALMER etiketi kullanma hakkı (AB&Türk bayrağı yer aldığı logo'nun kullanıldığı)
 • Eğitimlere ücretsiz katılım
 • Paketlemesi BALMER'de yapılan ürünün Online portal ve diğer tanıtım araçları vasıtası ile tanıtımının  yapılması ve pazarlanmasına destek
 • Sektör ile ilgili Tercümanlık hizmetlerine erişim (1000 Karakteri geçmeyen yazılı tercüme hizmeti, 1000 karakterin üstünde olan ücretlendirilir)
 • Firma ihtiyaç analizi hizmeti

*Bal işleme ve paketlemeden önce yapılacak olan bu analizler sonucu Bal Tebliğine uygun olmayan bir sonuç çıktığı taktirde, Üyelik devam eder ancak işleme ve paketleme yapılmaz, üyenin ürünü başka bir yerde paketlenirse

pazarlama ve tanıtımı yapılmaz.

Hizmet Alım Şartları:

Bal Analizi, İşleme ve Paketlenmesi

A) İşleme ve paketleme sipariş taleplerinde BALMER'in üretim planlaması doğrultusunda randevu verilir ve işlemeye o tarihte alınır.  Ham süzme bal ve petekli balların tesise kabulü için ön şart ürünlerinin Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmasıdır. Bunun için Türk Gıda Kodeksi’ne göre BALMER tarafından numune alınıp ön kabul analizi yapılacaktır. Balmer tarafından raporlanan Ön kabul analizleri sonuçları olumlu çıkarsa ham bal işletmeye kabul edilecektir.

Her teneke içerisindeki bal aynı yöreden aynı yerde sağılmış olsa dahi kalite değerleri bakımından farklılıklar oluşabilmektedir. Bu nedenle BALMER personeli tarafından Kalite Güvence görevlisinin koordinasyonunda ürününün bulunduğu yerde ve müşterinin gözetiminde (talep edilirse)  tüm tenekelerden ayrı ayrı bal numunesi alınır. Talep edilirse sahadan alınacak numune için oluşacak maliyeti müşteri karşılayacaktır. Sahadan numune alınsa dahi tesiste numune alımı işlemi gerçekleştirilecektir ve ücreti liste fiyatı üzerinden ayrı olarak hesaplanır. 

Ön analiz kapsamında

 • Nem Tayini (Refraktometrik Yöntem)
 • Şeker Kompozisyonu Tayini (Glukoz, Fruktoz, Sakkaroz)
 • C4 Şeker Tayini
 • HMF Tayini
 • Veteriner İlaç Kalıntısı (Sulfonamıd, Tetrasiklin, Streptomoisin)
 • Pestisit Kalıntı Tayini
 • PH Analizi
 • Balda Suda Çözünmeyen Katı Madde Tayini
 • Diastaz Aktivitesi Tayini (Phadebas Tablet ile)
 • Prolin Tayini
 • Eser Elementlerin Tayini-Mikrodalga İşleminden Sonra Minerallerin ICP-MS ile Tayini
 • Serbest Asitlik
 • Naftalin Tayini
 • Elektirisel İletkenlik Tayini
 • Balda Duyusal Analizi yapılacaktır.

 

B) Bal tebliği limit değerleri doğrultusunda, ön analiz sonuçları değerlendirilir, sonuçlara göre balın işlenip işlenmeyeceğine, depolama hizmeti verilip verilmeyeceğine karar verilir. Belirlenen ön analiz kriterleri karşılamıyor ya da ısıl işlem sonucunda değişebilen parametreler bal kodeksinin sınır değerlerine çok yakın ise müşteri konu hakkında bilgilendirilir ve bal işletmeye kabul edilmez. Müşteri talep ederse ücreti karşılığında gelen ürün gruplandırılarak tekrar analiz edilebilir ve tebliğe uygun ürün paketlenebilir.

 

C) Bal işleme sonrası, paketleme öncesinde son analiz için numune alınır. Son analiz sonuçları onaylanmadan bal paketlemeye alınamaz. Analizlerin uygunsuz çıkması durumunda bal paketlenemez ve müşteriye teslim edilir.

Müşteri tarafından BALMER’e  analiz bedeli ödenir.

 

D) Son analiz kapsamında; 

 • Su muhtevası Analizi
 • Serbest Asit muhtevasının Analizi
 • Hidroksimetilfurfural (HMF) Analizi
 • Diastaz aktivitesi Analizi
 • Prolin muhtevasının Analizi yapılacaktır

 

E) Ön analiz ve son analiz sonuçları müşteriye raporlanacaktır.

 

F) Balın tartımı kontrolü ve teslim alınması BALMER tarafından yapılacaktır. BALMER’in tartımı esas alınacaktır.

 

G) Ham bal işlemesinde

 • Bal Isıtma
 • Filtreleme
 • Homojenizasyon
 • Dinlendirme aşamaları bulunmaktadır.

Müşteri isterse Pastorizasyon işlemini yazılı bildirme suretiyle dahil edebilir. Bal işlemesi yapmadan, müşteri balının sadece paketlenemez. BALMER’de paketlemesi yapılacak olan balların hepsi, öncelikle ön işlemeden kabul edilebilir şartları karşılayarak geçmek zorundadır.

 

H) Verilecek olan hizmet BALMER tarafından müşteriye verilen fiyat teklifi ve detaylarına uygun olarak verilecektır.

 

I) Petekli balın süzülmesi sonucu çıkan ham balmumları müşteriye teslim edilebilir ya da ham balmumu işlenerek temel petek haline dönüştürülebilir. Müşteri bu iki durumdan hangisini talep ettiğini BALMER'den fiyat teklifi talep ederken bildirmelidir.

 

J) Ham balın BALMER'e teslimatı ve BALMER'den paketlenen son ürünlerin sevkiyatından nakliyeden ve nakliye ücretinden müşteri sorumludur.

 

K) Paketleme hizmeti alacak olan müşteriler ödemelerini en geç 45 gün içinde yapmalıdır. Ödeme; Nakit ya da Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) ile yapılır.

 

L) Bal paketleme, BALMER elemanları tarafından yapılacak, kullanılan ambalaj malzemeleri (kavanoz, kapak, streç film, karton kutu, etiket ve benzeri) BALMER tarafından temin edilmişse paketleme yaptıran firmaya, masraf olarak fatura edilecektir.  Firma Tüketim malzemeleri ödemesini  sipariş esnasında BALMER’e ödeyecektir.

 

M) BALMER, temel bilgileri içeren ve TC Tarım ve Orman  Bakanlığı etiket tebliğine uygun olarak tasarlanıp basılan etiketleri sağlayacaktır. Etiket üzerinde Müşteri kendi logo, iletişim bilgisi ve uygun gördüğü etiketi sağlayarak BALMER’e teslim edecektir. Müşteri kendi logo ve etiketinin hazırlanmasını BALMER’den talep ettiği taktirde, DTN&PTB uzmanları tarafından destek verilerek bedeli karşılığı bu hizmet verilebilir (Bakınız bölüm 3.2.2)

 

N) Satış yerlerindeki balın vasıfları ile ilgili her türlü hukuki sorunlar Müşteriye aittir.

 

O) Balın BALMER’e tesliminden sonra doğacak maddi hasarlar, paketlenmiş balın teslimine kadar BALMER’e aittir.

 

P) Deforme olmuş, patlamış tenekeler ham bal kabulde ayrılır. İşletmeye kabul edilmez, müşteriye iade edilir.

 

Q) Ürün tesiste müşteriye veya onaylı yetkilisine teslim edilir.

 

R) Paketleme sırasında yaşanacak en fazla %4 bal firesi (dökülmeler, ısıtma sırasında rutubet kaybı vs sebebi ile) müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır. Analizler için alınacak numune miktarları söz konusu firenin içinde hesaplanmaz.

 

Danışmanlık & Eğitim:

 

BALMER Pazarlama ve Danışmanlık Birimi tarafından verilecek hizmetlerden yararlanmak isteyen işletmeler için  İşletme İhtiyaç Analizi yapılır. Bu analiz 1 ila 2 gün sürer. İşletme İhtiyaç analizi bu pakete üyelik kapsamında ücretsiz olarak yapılır ve analiz sonucu doğrultusunda karşılıklı mutabakat ile belirlenecek olan Danışmanlık ya da Eğitim hizmetleri için çerçeve belirlenir (Hangi hizmet, kaç gün, ne zaman vs). Bu paket kapsamında aşağıdaki listesi verilen danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin ücretlendirilmesi  EK 1 de verilen tabloya uygun olarak yapılır. Belirlenen ve mutabık kalınan şartlarda bir Hizmet Sözleşmesi hazırlanıp imzalanır ve Hizmet başlatılır.

 

Maliyet Analizi ve Finansal Yönetim Danışmanlığı

Satış ve Pazarlama Yönetimi Danışmanlığı

Etiket tasarımı

Logo tasarımı ve kurumsal kimlik çalışması

Arıcılık Sektöründe Fırsatlar Eğitimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Proje Yazma Danışmanlığı (Hibe, Kosgeb başvurusu vs)

 

Ücretlendirme:

1) PAKET 2 Online Portal üyelik ücreti için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

2) Analiz Hizmetleri: PAKET 2 üyeliği kapsamında Bal tebliğinde yer alan analizler yılda bir kez ücretsiz olarak yapılacaktır. İşletme Bal tebliğinde analizlerini  aynı ürün için ya da başka bir ürün için aynı yıl içinde tekrar talep ederse BALMER Bal tebliğine uygun analiz ücretlendirme tablosu uygulayacaktır.

3) Bal İşleme & Paketleme Hizmet Bedeli: İşletmenin her parti işleme & paketleme talebi için BALMER tarafından gönderilen fiyat teklifi kapsamında o partide belirtilen birim fiyat, miktar ve paketleme çeşidine göre hesaplanır. İşletme'ye İşleme&Paketleme ve Ambalaj malzemesi bedeli olarak iki ayrı fatura düzenlenir.

4) Depolama Hizmet Bedeli: Tesisin doluluğuna göre talep edildiğinde haftalık palet başına 100 TL dir.

5) Danışmanlık&Eğitim Hizmetleri: Paket 2 kapsamında verilen hizmetlerin ücretlendirilmesi EK 1 de belirtilen şartlarda yapılacaktır.

Hizmetler üyelik gerçekleştikten ve üyelik ödemesi yapıldıktan sonra başlatılır. Bu protokol imza tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir. Protokol Ek'leri ile bir bütündür.

EKLER:

EK1 Danışmanlık  ve Eğitim hizmetleri ve Ücretlendirme: (KDV HARİÇ)                                                               

Hizmetin adı

Süre

Fiyatı

Not

Maliyet Analizi ve Finansal Yönetim Danışmanlığı (BDP1)

5-15 gün

250 TL

Üyelere %20 indirim

Satış ve Pazarlama Yönetimi Danışmanlığı (BDP2)

5-15  gün

250 TL

Üyelere %20 indirim

Etiket tasarımı

3-7 gün

250 TL

Etiket BALMER’in çalıştığı firmaya bastırılırsa ücretsiz olacak

Üyelere %20 indirim

Logo tasarımı ve kurumsal kimlik çalışması

paket

1500TL

Yerel Firma ile çalışılacak, ek taleplere göre fiyat yeniden değerlendirilir

İnsan Kaynakları Yönetimi

5-15

250 TL

Üyelere %20 indirim

Proje Yazma Danışmanlığı (Hibe, Kosgeb başvurusu vs)

paket

5000 TL

Üyelere %20 indirim

 

EK2 Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği Analiz parametreleri ve limitler:

 

 

Çiçek Balı

Salgı Balı

Çiçek  ve Salgı Balı Karışımı

Fırıncılık Balı

 

Nem (en fazla)

% 20 

% 20

% 20

% 23 

 

% 25 

Püren (Calluna)kaynaklı fırıncılık ballarında

 

% 23 

Püren (Calluna) ballarında

 

Sakaroz

(en fazla)

5 g/100 g

 

5 g/100 g

 

5 g/100 g

5 g/100 g

 

10g/100g

 (Yalancı akasya (Robinapsedoacacia)

Adi yonca (Medicago sativa)

Menzies Banksia (Banksiameziesii)

Tatlı yonca (Hedysarum)

Kırmızı okaliptüs (Eucalyptuscamadulensis)

Meşin ağacı (Eucryhia lucida,Eucyrphia milliganii) ve

Narenciye ballarında)

 

10g/100g

 

(Kızıl çam (Pinusbrutia) ve Fıstık çamlarından (Pinuspinea) elde edilen salgı ballarında)

 

15 g/100 g

 

Lavanta çiçeği (Lavandulaspp., Boraga officinalis)ballarında

 

Fruktoz+Glukoz(en az)

100 g’da 60 g

100 g’da 45 g

100 g’da 45 g

-

 

Fruktoz  /Glukoz

 

0,9 - 1,4 

1,0-1,4

1,0-1,4

-

 

1,0-1,85

 

Kestane (Castanea sativa)

 

1,2-1,85

 

Akasya (Robiniapseudoacacia)

 

1,0-1,65

 

Kekik (Thymus spp.)

 

Suda çözünmeyen madde

(en fazla)*

0,1 g/100 g

0,1 g/100 g

0,1 g/100 g

0,1 g/100 g

 

Serbest asitlik

(en fazla)  

 

50 meq/kg

50 meq/kg

50 meq/kg

80 meq/kg

 

Elektrik iletkenliği

En fazla 0,8 mS/cm

 

(Kocayemiş (Arbutus unedo),

Çanotu (Erica),

Okaliptus,

Ihlamur (Tilia spp.),

Süpürgeçalı (Callunavulgaris),

Okyanus mersini (leptospermum)

Çay ağacı (Melaleuca spp), ve

Pamuk (Gossipium spp.’danelde edilenler hariç )

En az  0,8 mS/cm

 

En fazla 0,8mS/cm

 

 

En fazla 0,8mS/cm

 

 

 

En az 0,8 mS/cm

 

(Kestane balında)

En az 0,8 mS/cm

 

(Kestane balı ve salgı balı karışımlarında)

 

 

Diastaz sayısı

(en az)

8

 

8

 

 

8

 

 

-

 

 

 

3

(Narenciye balı gibi yapısında doğal olarak düşük miktarda enzim bulunan ve doğal olarak HMF miktarı 15 mg/kg’danfazla olmayan balda)

 

HMF (en fazla)**

 

 

 

 

40 mg/kg

40 mg/kg

40 mg/kg

-

 

Balda protein ve ham bal delta Cl3 değerleri arasındaki fark

 

-1,0 veya daha pozitif

 

-1,0 veya daha pozitif

 

 

 

-1,0  veya daha pozitif

 

-1,0  veya daha pozitif

 

Balda protein ve ham bal delta Cl3 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı

(en fazla)

%7

%7

 

 

%7

%7

 

Prolin miktarı

(en az)

300 mg/kg

300 mg/kg

300 mg/kg

180 mg/kg

 

180 mg/kg

(Kanola, ıhlamur, narenciye, lavanta, okaliptüs ballarında)

 

 

120 mg/kg

(Biberiye, akasya ballarında)

 

 

Naftalin miktarı (en fazla)***

10 ppb (ng/g)

10 ppb

10 ppb

10 ppb

 

 

*        Pres balında suda çözünmeyen madde miktarı 0, 5 g/100 g’ı geçemez.

**      Üretildiği bölge etiketinde belirtilmek koşulu ile tropikal ülke kaynaklı ballarda HMF miktarı en çok 80 mg/kg olur.

***    Balmumunda naftalin miktarı 10 ppb’den fazla olamaz.

 

EUR 0/yıl

http://bal-mer.com/Alisveris-Sepeti-Hizmet.aspx?PackID=3