Balmer Portalı - Hizmet Sipariş Sepeti

Sepetinizdeki Hizmetler

Üyelik Paketi Hizmetin Kapsamı Fiyat
Paket 2

Hizmet Protokolu üyelik kapsamı ve şartları:

İşletme PAKET 2 kapsamında aşağıdaki hizmetlerden yararlanabilir:

 • Telefon ile bilgi edinme
 • Sektör Haberleri ve Sektör Raporlarına Ulaşım
 • Yılda 1 defaya mahsus ücretsiz Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği Analizleri
 • BALMER tarafından sunulan iş geliştirme (Danışmanlık ve Eğitim) Hizmetlerini alan üyelere hizmet bedeli üzerinden %20 indirim
 • İşletme ihtiyaç analizi hizmetleri

Hizmet Alım Şartları:

Bal Analizi:

A) Paket 3 üyeliği kapsamında Bal Analizi yaptırmak isteyen işletme, analiz yaptırmak istediği ürününden homojen olarak alacağı en az 600 gr numuneyi Balmer tesisine iletir (bizzat teslim ya da kargo ile). Balmer tarafından Hizmet Talep Formu ile (EK1 Hizmet Talep Formu) teslim alınan ürün numunesi formda belirtilen doğrultusunda Arım Balım Peteğim Projesi kapsamında kurulan ve Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Ortak Kullanım Tesisi Laboratuvarunda analize tabi tutulur. Talep edildiği taktirde, ürününün bulunduğu yerde ve işletmenin gözetiminde BALMER personeli tarafından numune alınır. Bu durumda oluşacak maliyeti işletme karşılar.

Not: Bal hasadı sırasında aynı yöreden aynı yerde sağılmış olsa dahi kalite değerleri bakımından farklılıklar oluşabilmektedir. Bu nedenle hasat sonrası depolanan ürünün homojen bir numunesinin analizinin yapılabilmesi için (ya da varil) tüm tenekelerin ayrı ayrı bal numunesi alınması önerilir. Aksi takdirde ürün kalitesinin belgelenmesi sırasında farklılıklar olma riski söz konusu olur.

Gıda Kodeksi Bal Tebliği kapsamında (EK 2) üyelik kapsamında aşağıdaki analizler yapılır:

 • Nem Tayini (Refraktometrik Yöntem)
 • Şeker Kompozisyonu Tayini (Glukoz, Fruktoz, Sakkaroz)
 • C4 Şeker Tayini
 • HMF Tayini
 • Veteriner İlaç Kalıntısı
 • Pestisit Kalıntı Tayini
 • PH Analizi
 • Balda Suda Çözünmeyen Katı Madde Tayini
 • Diastaz Aktivitesi Tayini (Phadebas Tablet ile)
 • Prolin Tayini
 • Eser Elementlerin Tayini - Mikrodalga işleminden sonra minerallerin ICP-MS ile Tayini
 • Serbest Asitlik
 • Naftalin Tayini
 • Elektriksel İletkenlik Tayini
 • Balda Duyusal Analiz

Danışmanlık & Eğitim Hizmeti:

BALMER Pazarlama ve Danışmanlık Birimi tarafından verilecek hizmetlerden yararlanmak isteyen İşletmeler için İşletme İhtiyaç Analizi yapılır. Bu analiz 1 ila 2 gün sürer. İşletme İhtiyaç analizi bu pakete üyelik kapsamında ücretsiz olarak yapılır ve analiz sonucu doğrultusunda karşılıklı mutabakat ile belirlenecek olan Danışmanlık ya da Eğitim hizmetleri için çerçeve belirlenir (Hangi hizmet, kaç gün, ne zaman vs). Bu paket kapsamında aşağıdaki listesi verilen danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin ücretlendirilmesi  EK 1 de verilen tabloya uygun olarak yapılır. Belirlenen ve mutabık kalınan şartlarda bir Hizmet Sözleşmesi hazırlanıp imzalanır ve Hizmet başlatılır.

 

Maliyet Analizi ve Finansal Yönetim Danışmanlığı

Satış ve Pazarlama Yönetimi Danışmanlığı

Etiket tasarımı

Logo tasarımı ve kurumsal kimlik çalışması

Arıcılık Sektöründe Fırsatlar Eğitimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Proje Yazma Danışmanlığı (Hibe, Kosgeb başvurusu vs)

 

Ücretlendirme: (KDV HARİÇ)

1) Paket 2 Online Portal üyelik ücreti için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

2) Analiz Hizmetleri: Paket 2 üyeliği kapsamında Bal tebliğinde yer alan analizler yılda bir kez ücretsiz olarak yapılacaktır. İşletme Bal tebliği analizlerini aynı ürün için ya da başka bir ürün için aynı yıl içinde tekrar talep ederse ilgili ücretlendirme tablosu uygulanacaktır.

3) Depolama Hizmet Bedeli: Tesisin doluluğuna göre talep edildiğinde haftalık palet ücretlendirilmesi EK 1 de belirtilen şartlarda yapılacaktır.

Hizmetler üyelik gerçekleştikten ve üyelik ödemesi yapıldıktan sonra başlatılır. Bu protokol imza tarihinde itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir. Protokol Ek'leri ile bir bütündür.

EK1 Danışmanlık ve Eğitim hizmetlerinin ücretlendirilmesi:

 

Hizmetin adı

Süre

Fiyatı

Not

Maliyet Analizi ve Finansal Yönetim Danışmanlığı (BDP1)

5-15 gün

250 TL

Üyelere %20 indirim

Satış ve Pazarlama Yönetimi Danışmanlığı (BDP2)

5-15  gün

250 TL

Üyelere %20 indirim

Etiket tasarımı

3-7 gün

250 TL

Etiket BALMER’in çalıştığı firmaya bastırılırsa ücretsiz olacak

Üyelere %20 indirim

Logo tasarımı ve kurumsal kimlik çalışması

paket

1500TL

Yerel Firma ile çalışılacak, ek taleplere göre fiyat yeniden değerlendirilir

İnsan Kaynakları Yönetimi

5-15

250 TL

Üyelere %20 indirim

Proje Yazma Danışmanlığı (Hibe, Kosgeb başvurusu vs)

paket

5000 TL

Üyelere %20 indirim

 

 

EK2 Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği Analiz Parametreleri ve Limitler:

 

 

 

 

Çiçek Balı

Salgı Balı

Çiçek  ve Salgı Balı Karışımı

Fırıncılık Balı

 

Nem (en fazla)

% 20 

% 20

% 20

% 23 

 

% 25 

Püren (Calluna)kaynaklı fırıncılık ballarında

 

% 23 

Püren (Calluna) ballarında

 

Sakaroz

(en fazla)

5 g/100 g

 

5 g/100 g

 

5 g/100 g

5 g/100 g

 

10g/100g

 

(Yalancı akasya (Robinapsedoacacia)

Adi yonca (Medicago sativa)

Menzies Banksia (Banksiameziesii)

Tatlı yonca (Hedysarum)

Kırmızı okaliptüs (Eucalyptuscamadulensis)

Meşin ağacı (Eucryhia lucida,Eucyrphia milliganii) ve

Narenciye ballarında)

 

10g/100g

 

(Kızıl çam (Pinusbrutia) ve Fıstık çamlarından (Pinuspinea) elde edilen salgı ballarında)

 

15 g/100 g

 

Lavanta çiçeği (Lavandulaspp., Boraga officinalis)ballarında

 

Fruktoz+Glukoz(en az)

100 g’da 60 g

100 g’da 45 g

100 g’da 45 g

-

 

Fruktoz  /Glukoz

 

0,9 - 1,4 

1,0-1,4

1,0-1,4

-

 

1,0-1,85

 

Kestane (Castanea sativa)

 

1,2-1,85

 

Akasya (Robiniapseudoacacia)

 

1,0-1,65

 

Kekik (Thymus spp.)

 

Suda çözünmeyen madde

(en fazla)*

0,1 g/100 g

0,1 g/100 g

0,1 g/100 g

0,1 g/100 g

 

Serbest asitlik

(en fazla)  

 

50 meq/kg

50 meq/kg

50 meq/kg

80 meq/kg

 

Elektrik iletkenliği

En fazla 0,8 mS/cm

 

(Kocayemiş (Arbutus unedo),

Çanotu (Erica),

Okaliptus,

Ihlamur (Tilia spp.),

Süpürgeçalı (Callunavulgaris),

Okyanus mersini (leptospermum)

Çay ağacı (Melaleuca spp), ve

Pamuk (Gossipium spp.’danelde edilenler hariç )

En az  0,8 mS/cm

 

En fazla 0,8mS/cm

 

 

En fazla 0,8mS/cm

 

 

 

En az 0,8 mS/cm

 

(Kestane balında)

En az 0,8 mS/cm

 

(Kestane balı ve salgı balı karışımlarında)

 

 

Diastaz sayısı

(en az)

8

 

8

 

 

8

 

 

-

 

 

 

3

(Narenciye balı gibi yapısında doğal olarak düşük miktarda enzim bulunan ve doğal olarak HMF miktarı 15 mg/kg’danfazla olmayan balda)

 

HMF (en fazla)**

 

 

 

 

40 mg/kg

40 mg/kg

40 mg/kg

-

 

Balda protein ve ham bal delta Cl3 değerleri arasındaki fark

 

-1,0 veya daha pozitif

 

-1,0 veya daha pozitif

 

 

 

-1,0  veya daha pozitif

 

-1,0  veya daha pozitif

 

Balda protein ve ham bal delta Cl3 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı

(en fazla)

%7

%7

 

 

%7

%7

 

Prolin miktarı

(en az)

300 mg/kg

300 mg/kg

300 mg/kg

180 mg/kg

 

180 mg/kg

(Kanola, ıhlamur, narenciye, lavanta, okaliptüs ballarında)

 

 

120 mg/kg

(Biberiye, akasya ballarında)

 

 

Naftalin miktarı (en fazla)***

10 ppb (ng/g)

10 ppb

10 ppb

10 ppb

 

 

*        Pres balında suda çözünmeyen madde miktarı 0, 5 g/100 g’ı geçemez.

**      Üretildiği bölge etiketinde belirtilmek koşulu ile tropikal ülke kaynaklı ballarda HMF miktarı en çok 80 mg/kg olur.

***    Balmumunda naftalin miktarı 10 ppb’den fazla olamaz.

EUR 0/yıl

http://bal-mer.com/Alisveris-Sepeti-Hizmet.aspx?PackID=4